Μπορώ να επισκευάσω το όχημα μου σε συνεργαζόμενο με την ασφαλιστική εταιρεία συνεργείο;

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ιδιόκτητα ή συνεργαζόμενα συνεργεία επισκευής. Σχετικές πληροφορίες και διευθύνσεις δίδονται από τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή από το τμήμα ζημιών κάθε ασφαλιστικής εταιρείας

Ποιες ασφαλίσεις είναι υποχρεωτικές;

Α. Αυτοκινήτου
Β. Μηχανής
Γ. Σκάφους
Δ. σε περίπτωση δανείου για αγορά κατοικίας ή καταστήματος επιβάλλεται ασφάλιση πυρός και σεισμού για την κατοικία ή το κατάστημα

Ποιες επιπλέον προαιρετικές καλύψεις μπορώ να δώσω σε ασφαλιστήριο αυτοκινήτου εκτός της υποχρεωτικής αστικής ευθύνης;

Πυρός, πυρός από τρομοκρατικές, ολική κλοπή, μερική κλοπή, ίδιες ζημίες(μικτή), ιδ. ζημίες από κακόβουλες, φυσικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων, νομική προστασία, οδική βοήθεια.

Πότε επιβαρύνομαι με επασφάλιστρα στο ασφαλιστήριο μου;

Α. Όταν το όχημα οδηγείται από άτομο κάτω των 24 ετών.
Β. Όταν το όχημα οδηγείται από άτομο που έχει δίπλωμα οδήγησης κάτω του ενός έτους
Γ. Όταν κάνω χρήση ρυμουλκών.

Τι ενέργειες πρέπει να κάνω ως παθών για να αποζημιωθώ όσο το δυνατό πιο γρήγορα από την Ασφαλιστική μου Εταιρία;

Α. Συμπληρώνω Δήλωση ατυχήματος ή αποστέλω αντίγραφο Φιλικής Δήλωσης με fax στον ασφαλιστικό μου πράκτορά – 210.32.49.410 – για να ενημερώσει την ασφαλιστική εταιρεία.
Β. Κλείνω ραντεβού με πραγματογνώμονα για να ελεγχθεί το αυτοκίνητο
Γ. Η επόμενη ενέργεια είναι η αποστολή όλων των τιμολογίων της επισκευής που εκδόθηκαν στον ασφαλιστικό πράκτορα.

Πότε καλώ τη φροντίδα ατυχήματος;

Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος καλώ τα τηλέφωνα της φροντίδας ατυχήματος που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Για μεγαλύτερη διευκόλυνση αποθηκεύστε τα τηλέφωνα επικοινωνίας στο κινητό σας.

Η φροντίδα ατυχήματος παραλαμβάνει δηλώσεις ατυχήματος και εκτός του χώρου του συμβάντος με την προϋπόθεση να κληθεί εντός 48 ωρών από αυτό.
Ειδοποιώ τον ασφαλιστικό μου πράκτορα και υπογράφω δήλωση ατυχήματος

Πότε χρησιμοποιώ το Φιλικό Διακανονισμό Ζημιών;

Σε κάθε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που αφορά Υλικές Ζημιές & Ελαφριές Σωματικές Βλάβες, οι εμπλεκόμενοι οδηγοί συμπληρώνουν επί τόπου το έντυπο
Φιλικής Δήλωσης για να επισπεύσουν τις διαδικασίες αποζημίωσης και να αποφύγουν την ταλαιπωρία, με την προϋπόθεση ότι:

Α. Οι εταιρίες που έχουν εμπλακεί στο ατύχημα συμμετέχουν στο φιλικό διακανονισμό.
Β. Τα εμπλεκόμενα οχήματα να ΜΗΝ ξεπερνούν τα δύο.
Γ. Το κόστος του συμβάντος ΔΕΝ ξεπερνά τα 6.000€

Τι πρέπει να προσέχω ιδιαίτερα σε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αυτοκινήτου;

Το πρώτο πράγμα που πρέπει πάντα να ελέγχω είναι αν περιέχει τις καλύψεις που έχω ζητήσει κατά την αίτηση ασφάλισης.
Σε περίπτωση μεικτής ασφάλισης προσέχω ιδιαίτερα το ποσό απαλλαγής που έχω επιλέξει, γιατί επηρεάζει τόσο το ασφάλιστρο όσο και το ποσό αποζημίωσης.