Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς

Ο Όμιλος ΟΤΕ, ως μια σύγχρονη και ανταγωνιστική εταιρεία τεχνολογίας, αναγνωρίζει ότι η ισχυρή εταιρική κουλτούρα αποτελεί, εκτός από το κλειδί για την επιτυχία του, και το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα. Η κουλτούρα μας χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, ήθος και προσωπική ευθύνη και εκφράζεται με τις Αρχές μας, ως κοινές αξίες και κανόνες συμπεριφοράς, από τις οποίες εμπνέονται οι εργαζόμενοι του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ έχει υιοθετήσει τις Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς, δημιουργώντας «έναν κόσμο, καλύτερο για όλους».