Ενημέρωση Προμηθευτών για θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Όµιλος ΟΤΕ θεωρεί ότι η διάχυση βασικών αξιών και προτύπων ESG/ βιώσιμης ανάπτυξης στην εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό υπεύθυνης επιχειρηµατικής συµπεριφοράς και βιωσιμότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ΟΤΕ, απαιτεί από τους προμηθευτές και τους συνεργάτες του να τηρούν τις αξίες και τις αρχές του, όντας εναρμονισμένοι με τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά πρότυπα, αλλά και με τις πρακτικές που εφαρμόζει.

Mε σκοπό να συμβάλλει στην ενημέρωση των προμηθευτών του για σημαντικά θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και για να τους υποστηρίξει στην συμμόρφωσή τους με τις σχετικές απαιτήσεις του, o Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει online εκπαιδευτικό υλικό:

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση με τις ακόλουθες  θεματικές ενότητες:

 

 • Κανονιστική Συμμόρφωση
 • Καταπολέμηση της Διαφθοράς
 • Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού
 • Εταιρική Υπευθυνότητα

Εκπαίδευση σε θέματα Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Ηθικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης  για τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας 

Εκπαιδευτικό βίντεο (Econsence): Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εφοδιαστική σας αλυσίδα  

Επιπλέον πληροφορίες:

 •  

Οδηγίες παρακολούθησης του video «Σεβασμός Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην εφοδιαστική σας αλυσίδα» με ελληνικούς υπότιτλους:

  • Πηγαίνετε στις «Ρυθμίσεις»

  • Πατάτε την επιλογή «Υπότιτλοι»

  • Επιλέγετε την «Αυτόματη Μετάφραση» (αν δεν σας εμφανίζει την επιλογή «Αυτόματη Μετάφραση» επιλέξτε πρώτα το «Αγγλικά» και πατήστε πάλι την επιλογή «Υπότιτλοι»)

  • Επιλέγετε «Ελληνικά»